Opleidingsinstituten en -instellingen

Opleidingsinstellingen

De volgende opleidingsinstellingen (stichtingen) hebben de wettelijke verantwoordelijkheid de volgende BIG-opleidingen te verzorgen in de aan hen toegewezen regio:

  • Stichting PaON - voor de opleiding tot Klinisch Neuro Psycholoog, landelijk
  • Stichting BoPP Midden Nederland - voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut - Regio Midden Nederland (Utrecht)
  • Stichting BoPP West Nederland - voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Orthopedagoog-Generalist - Regio West-Nederland (Leiden/Rotterdam, Amsterdam)
  • Stichting Postacademische (G)GZ opleidingen - voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut - Regio West-Noord (Amsterdam)
  • Stichting Psychologische Vervolgopleidingen - voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Orthopedagoog - Regio Oost-Noord (Groningen)
  • Stichting RINO Zuid - voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Orthopedagoog-Generalist - Regio Zuid (Eindhoven-Maastricht)
  • Stichting SPON - voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Orthopedagoog-Generalist - Regio Oost-Midden (Nijmegen)
  • Cure & Care Development – voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog
  • GERION - voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog

Opleidingsinstituten 

De opleidingsinstituten verzorgen de BIG-opleidingen in opdracht van de opleidingsinstellingen.

Opleidingsinstituut PPO 

Postbus 72
9700 AB Groningen
Tel: (050) 363 30 00
ppo.vvo@rug.nl
www.ppo-opleidingen.nl

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN
rcsw@ru.nl
www.rcsw.nl
@RadboudCSW

RINO Groep

Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
Tel (030) 230 84 00
rino@rinogroep.nl
www.rinogroep.nl

RINO Amsterdam

Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
Tel (020) 625 08 03
Fax (020) 625 59 79
info@rino.nl
www.rino.nl

RINO Zuid

Postbus 826
5600 AV Eindhoven
Tel (085) 890 22 00
opleiding@rinozuid.nl
www.rinozuid.nl

Cure & Care Development

Postbus 5466
6802 EL Arnhem
curecare@curecare.nl
www.curecare.nl

GERION

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam
020 – 444 8237
gerion@amsterdamumc.nl
www.gerion.nl