Aanvraag beoordeling opleidingstraject beroepsvereniging ten behoeve van actualisering vrijstellingenbeleid Gz-opleiding

Hierbij worden de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij P3NL uitgenodigd om kenbaar te maken in hoeverre de door hen aangeboden scholing overlap heeft met het cursorisch onderwijs binnen de GZ-opleiding. De aanvragen zullen worden gewogen door hoofdopleiders om te kunnen bepalen of er, en zo ja, hoeveel uur vrijstelling voor de gevolgde scholing toegekend kan worden. 

Om uw opleidingstraject/scholing te laten beoordelen dient u voor 1 maart 2018 onderstaand digitaal aanvraagformulier in te vullen.

Voor vragen en toelichting kunt u contact opnemen met Karin Hendriks (030 230 84 30 of k.hendriks@rinogroep.nl) of Jeannette Bakker (030 230 8481 of j.bakker@rinogroep.nl).
 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg tif txt rtf pdf doc docx odt.
Beschrijf of upload de doelen van de scholing in te verwerven competenties volgens het competentieprofiel.

Het competentieprofiel staat in paragraaf 3.4 van het Opleidingsplan GZ-Psycholoog

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg tif txt rtf pdf doc docx odt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg tif txt rtf pdf doc docx odt.
uren
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg tif txt rtf pdf doc docx odt.